281,4m2 160,4m2 15,5m 12,5m 7,3m

Salhus

Salhus er et klassisk hus med sin fullvalm og kinavipp. Med å variere vindustype vil man her oppnå veldig forskjellige utrykk. Her er to fulle etasjer, passer for skrående terreng. Med mulighet for leilighet.

Tilbake