221,9m2 151,0m2 15,0m 8,1m 7,7m

Nordnes

Nordnes er et pent hus over to fulle etasjer som passer for skrå tomter. Her er garasjen en del av huset, og plassen oppå kan da benyttes som terrasse. Et idyllisk hus som ivartar alle funksjonene på en tilfredsstillende måte.

Tilbake